SUNDAY SERMONS

December 2020

PINAGBABAWAL NA TEKNIK.png
Mga Ipinagbabawal Na Teknik P2 - Bishop Marlou B. Javier
00:0000:00
PINAGBABAWAL NA TEKNIK p3.png
Mga Ipinagbabawal Na Teknik P3 - Bishop Marlou B. Javier
00:0000:00
PINAGBABAWAL NA TEKNIK p4.png
Mga Ipinagbabawal Na Teknik P4 - Bishop Marlou B. Javier
00:0000:00
contentment.png
Contentment in a Materialistic Society - Bishop Marlou B. Javier
00:0000:00